Syaikhona - Ya Badrotim: Merdu dan Menyejukkan

Syaikhona - Ya Badrotim: Merdu dan Menyejukkan


Syaikhona - Ya Badrotim merupakan sebuah lagu yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, terutama dalam lingkungan keagamaan dan pendidikan. Lagu ini mengandung makna yang sangat dalam, yaitu penghormatan dan penghargaan yang sangat tinggi kepada seorang guru yang dihormati dan disegani. Liriknya yang penuh dengan doa dan harapan kepada Allah SWT juga menunjukkan betapa pentingnya peran seorang guru dalam membimbing dan mendidik kehidupan spiritual para muridnya.Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lebih mendalam tentang makna dari lagu Syaikhona - Ya Badrotim. Kita akan mengeksplorasi liriknya yang kaya akan pesan spiritual, serta bagaimana lagu ini menjadi sebuah penghormatan dan penghargaan kepada para guru yang begitu dihormati. Dengan membahas lagu ini secara lebih rinci, kita dapat memahami betapa pentingnya peran seorang guru dalam membentuk dan mengarahkan kehidupan spiritual kita.


Lirik Syaikhona - Ya Badrotim

Ma'as salaamah fii amaanih Syaikhonaa 

Selamat jalan semoga dalam keselamatan wahai guruku, 


Allahu Robbi-rham murobbii ruuhinaa (Ya Robbanaa) 

Ya Allah Tuhanku, rahmatilah pendidik jiwa kami (wahai Tuhanku) 


Ma'as salaamah fii amaanih Syaikhonaa

Selamat jalan semoga dalam keselamatan wahai guruku, 


Allahu Robbi-rham murobbii ruuhinaa (Ya Robbanaa) 

Ya Allah Tuhanku, rahmatilah pendidik jiwa kami (wahai Tuhanku) 


Ya badrotim-min haza kulla kamali

Wahai purnama yang indah lagi sempurna 


Madza yu’abbiru ‘an ‘ulaka maqali 

Ketinggianmu tidak bisa terungkap dengan kata-kata 


Ya badrotim-min haza kulla kamali 

Wahai purnama yang indah lagi sempurna 


Madza yu’abbiru ‘an ‘ulaka maqali 

Ketinggianmu tidak bisa terungkap dengan kata-kata 


Ma'as salaamah fii amaanih Syaikhonaa 

Selamat jalan semoga dalam keselamatan wahai guruku, 


Allahu Robbi-rham murobbii ruuhinaa (Ya Robbanaa) 

Ya Allah Tuhanku, rahmatilah pendidik jiwa kami (wahai Tuhanku) 


Solla ‘alaikallahu robbi daa i man 

Shalawat Allah ke atasmu selama-lamanya 


Abada ma’al ibkari wal asoli 

Beserta siang dan malam juga, selamanya 


Solla ‘alaikallahu robbi daa i man 

Shalawat Allah ke atasmu selama-lamanya 


Abada ma’al ibkari wal asoli 

Beserta siang dan malam juga, selamanya 


Ma'as salaamah fii amaanih Syaikhonaa 

Selamat jalan semoga dalam keselamatan wahai guruku, Ya Allah Tuhanku, rahmatilah pendidik jiwa kami (wahai Tuhanku).


Lagu Syaikhona - Ya Badrotim merupakan sebuah penghormatan kepada seorang guru yang sangat dihormati dan disegani, yang diharapkan bisa membimbing dan mendidik kehidupan spiritual para muridnya. Liriknya mengandung banyak doa dan harapan kepada Allah SWT agar mengampuni dosa-dosa guru tersebut dan memberikan keselamatan kepadanya.

Bagian-bagian lirik yang menyebutkan "Ya badrotim-min haza kulla kamali" dan "Madza yu’abbiru ‘an ‘ulaka maqali" menyiratkan keindahan dan kesempurnaan sang guru, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sedangkan bagian "Solla ‘alaikallahu robbi daa i man, abada ma’al ibkari wal asoli" merupakan doa agar sang guru selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT sepanjang waktu.

Secara keseluruhan, lagu Syaikhona - Ya Badrotim mengandung makna penghormatan dan penghargaan yang sangat tinggi kepada sang guru, serta harapan dan doa agar sang guru senantiasa mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah SWT. Lagu ini menjadi salah satu lagu yang populer di kalangan masyarakat Indonesia, terutama dalam lingkungan keagamaan dan pendidikan.

I am admin https://jumankera.com