Daftar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dari Masa ke Masa

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia


Daftar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

Daftar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, pengelolaan kebudayaan, penelitian, riset dan pengembangan teknologi. 


Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh seorang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek). Berikut  Daftar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.Nama Kabinet Nama Menteri Lama Menjabat
Presidentil Kabinet Ki Hadjar Dewantara 19/8/1945 - 14/11/1945
Kabinet Syahrir ke-I Dr Mr T.S.G. Mulia (Parkindo) 14/11/1945 – 12/3/1946
Kabinet Syahrir ke-II Muhammad Sjafei Dr Mr T.S.G. Mulia Wikana 12/3/1946 - 2/10/1946 29/6/1946 – 2/10/1946
Kabinet Syahrir ke-III Mr Moh. Soewandi Ir R. Gunarsa Wikana 2/10/1946 – 27/6/1947
Kabinet Amir Syarifuddin ke-I Mr Ali Sastroamidjojo (PNI) Wikana 3/7/1947 – 11/11/1947
Kabinet Amir Syarifuddin ke-II Mr Ali Sastroamidjojo (PNI) Wikana 11/11/1947 - 29/1/1948
Kabinet Hatta ke-I (Presidentil Kabinet) Mr Ali Sastroamidjojo (PNI) Supeno 29/1/1948 – 4/8/1949
Kabinet Darurat Mr Teuku Moh. Hasan 19/12/1948 -13/7/1949
Kabinet Hatta ke-II (Presidentil Kabinet) Sarmidi Mangunsarkoro (PNI) 4/8/1949 – 20/12/1949
Kabinet Peralihan Sarmidi Mangunsarkoro (PNI) 20/12/1949 – 21/1/1950
Kabinet RI Yogyakarta Sarmidi Mangunsarkoro (PNI) Sugondo Djojopuspito (PSI) 21/1/1950 – 6/9/1950
Kabinet Republik Indonesia Serikat Prof Dr Abu Hanifah MD (Masyumi) 20/12/1949 – 6/9/1950
Kabinet RI Kesatuan I (Natsir) Dr Bahder Djohan 6/9/1950 – 27/4/1951
Kabinet RI Kesa- tuan II(Sukiman) Mr Wongsonegoro (PIR) 27/4/1951 – 3/4/1952
Kabinet RI Kesatuan III (Wilopo) Prof Dr Bahder Djohan 3/4/1952 – 30/7/1953
Kabinet RI Kesa- tuan IV (Ali Sastro- amidjojo I) Mr Muhammad Yamin 30/7/1953 – 12/8/1955
Kabinet RI Kesa- tuan V (Burhanud- din Harahap) Prof Ir R.M. Suwandi 12/8/1955 – 3/3/1956
Kabinet RI Kesa- tuan VI (Ali Sastro- amidjojo II) Ki Sarino Mangunpranoto (PNI) 24/3/1956 – 14/3/1957
Kabinet Karya (Juanda) Prof Dr Prijono 9/4/1957 – 10/7/1959
Kabinet Kerja I Prof Dr Prijono Sudibjo Sujono 10/7/1959 – 18/2/1960
Kabinet Kerja II Prof Dr Prijono 18/2/1960 – 6/3/1962
Kabinet Kerja III Prof Dr Prijono Prof Dr Ir Thajib Hadiwidjaja 6/3/1962 – 13/11/1963
Kabinet Kerja IV Prof Dr Prijono Prof Dr Ir Thajib Hadiwidjaja 13/11/1963 – 27/8/1964
Kabinet Dwikora Prof Dr Prijono Ny. Artati Marzuki Sudirdjo Brigjen TNI Dr Syarif Thayeb Maladi 27/8/1964 – 21/2/1966
Kabinet Dwikora yang Disempurnakan Prof Dr Prijono Sumardjo Dr J. Leimena (a.i) Maladi 21/2/1966 – 27/3/1966
Kabinet Dwikora yang Disempurnakan Lagi Ki Sarino Mangunpranoto (PNI) Ki Moh Said Mashuri, SH Maladi Ki Sarino Mangunpranoto (PNI) (ad. Interim) 21/3/1966 – 25/7/1966
Kabinet Ampera Ki Sarino Mangunpranoto (PNI) 25/7/1966 – 11/10/1967
Kabinet Ampera yang Disempurnakan Sanusi Hardjadinata (PNI) 11/10/1967 – 6/6/1968
Kabinet Pembangunan I Mashuri, SH 6/6/1968 – 28/3/1973
Kabinet Pembangunan II Prof Dr Sumantri Brojonegoro Prof Dr Syarif Thayeb 28/3/1973 – 18/12/1973 18/12/1973 – 29/3/1978
Kabinet Pembangunan III Dr Daoed Joesoef Dr Abdul Gafur 31/3/1978 – 19/3/1983
Kabinet Pembangunan IV Prof Dr. Nugroho Notosusanto Prof Dr J.B. Sumarlin (a.i) Prof Dr Fuad Hasan 19/3/1983 – 3/7/1985 30/7/1985 – 21/3/1988
Kabinet Pembangunan V Prof Dr Fuad Hasan 21/3/1988 – 17/3/1993
Kabinet Pembangunan VI Dr Ir Ing Wardiman Djojonegoro 17/3/1993 - 17/3/1998
Kabinet Pembangunan VII Prof Dr Ir Wiranto Arismunandar 17/3/1998 – 21/5/1998
Kabinet Reformasi Pembangunan Prof Dr Juwono Soedarsono 23/5/1998 – 23/10/1999
Kabinet Persatuan Nasional Dr Yahya A. Muhaimin 23/10/1999–22/7/2001
Kabinet Gotong Royong Prof Drs A. Malik Fadjar, MSc 9/8/2001 - 21/10/2004
KabinetIndonesia Bersatu I Prof Dr Bambang Sudibyo, MBA 21/10/2004 - 20/10/2009
Kabinet Indonesia Bersatu II Prof Mohammad Nuh, DEA Wakil Menteri: Prof dr Fasli Jalal, PhD. 20/10/2009 –18/10/2011
Kabinet Indonesia Bersatu II (Reshuffle) Prof Mohammad Nuh, DEA Wakil Menteri (Bidang Pendidikan): Prof Dr Musliar Kasim, MS Wakil Menteri (Bidang Kebudayaan): Prof Ir Wiendu Nuryanti, M. Arch, Phd, 19/10/2011 – 20/10/2014
Kabinet Kerja Anies Rasyid Baswedan, Ph.D 27/10/2014 - 27/7/2016
Kabinet Kerja (Reshuffle) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP 27/7/2016 - 23/10/2019
Kabinet Indonesia Maju Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. 23/10/2019 - Sekarang

I am admin https://jumankera.com